INDoor   Hét personeelsmagazine van de IND

Jaargang 5, Nummer 21, 10 maart 2022

Sociaal Fonds JenV: ‘Blijf niet rondlopen met schulden’

Ondanks je baan toch kampen met schulden en niet meer weten hoe die af te lossen: jaarlijks overkomt het tientallen collega’s van JenV. Het Sociaal Fonds is er voor hen als laatste redmiddel in een moeilijke tijd. Pieter Osinga en vicevoorzitter Cees van Strijen vertellen hier meer over.

Tekst  Heleen Grimmius

Foto    Mediatheek

‘Een echtscheiding, hoge advocaatkosten, een ongeluk: er kunnen tal van redenen zijn waardoor iemand in financiële problemen komt’, vertelt Pieter. 'Wat deze mensen vaak gemeen hebben, is dat het hun over de schoenen loopt. Ze durven op enig moment hun post niet meer open te maken, waardoor ze boetes missen. Wat volgt zijn aanmaningen en verhoging van de boetes. En dan gaat het snel.’

Laatste vangnet

‘Het Sociaal Fonds is er voor alle JenV-medewerkers in financiële nood die niet meer weten hoe ze hun schulden moeten aflossen’, legt Cees uit. ‘Het is een laatste vangnet, wanneer alle andere wegen bewandeld zijn. Het is een stichting die losstaat van het ministerie zelf. We zijn dus geen onderdeel van HR, om die misvatting maar gelijk uit de weg te ruimen. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door leden die afkomstig zijn uit verschillende JenV-onderdelen.’


Vicieuze cirkel
Aan de hulp kleven wel wat voorwaarden. Pieter: ‘Er moet natuurlijk sprake zijn van nood, het gaat niet over graag wat meer financiële armslag willen hebben. En er moet geen alternatief voorhanden zijn. Als er nog andere opties zijn, gaan die voor.’ Dat heeft een reden. Pieter: ‘Het Sociaal Fonds is een solidariteitsfonds. Het wordt gevuld met bijdragen van JenV-medewerkers. Een mooie gedachte, zo kun je concreet wat doen voor een collega die het minder heeft. En dat heeft echt effect: we weten dat mensen met geldproblemen vaak zoveel zorgen hebben, dat ze slecht slapen en er de hele dag mee bezig zijn. Daardoor functioneren ze steeds slechter, wat de problematiek natuurlijk nog erger maakt. Door die schulden op te lossen, doorbreek je die vicieuze cirkel en hebben ze hun leven sneller weer terug op de rit.’

Renteloze lening
Wie een hulpaanvraag doet bij het Sociaal Fonds, krijgt eerst een intake. ‘Die wordt verzorgd door het Financiële Loket van het ministerie van BZK’, legt Cees uit. ‘Zij maken daarna een overzicht van de inkomsten en uitgaven en brengen het financiële probleem in kaart. Dan wordt de aanvraag met de onderliggende stukken voorgelegd aan het bestuur van het Sociaal Fonds. Het bestuur beslist uiteindelijk over het verzoek. Kom je in aanmerking voor hulp, dan gebeurt dat meestal in de vorm van een renteloze lening. Daarmee kunnen vaak alle schuldeisers in één keer worden afbetaald en houd je nog maar één schuld over: die bij het Sociaal Fonds. Die lening los je dan in maximaal 36 maanden af. In heel schrijnende gevallen kan worden besloten tot het toekennen van een gift.’


Draagkracht
‘We zijn geen bank, maar willen graag helpen’, vult Pieter aan. ‘Dus kijken we altijd wat er mogelijk is als er een aanvraag binnenkomt. Mensen hebben natuurlijk een inkomen, vervolgens wordt er gekeken naar wat je binnen je draagkracht af kunt lossen. De afgesproken aflossing wordt ingehouden van het salaris via P-Direkt.’


Zoek hulp
Schaamte speelt vaak een rol bij schulden, weet Pieter. Maar toch: ‘Vaak hebben schulden invloed op je werk’, zegt hij. ‘Mocht dit spelen bij jou, neem dan contact op met het Sociaal Fonds, of bespreek je problemen met het bedrijfsmaatschappelijk werk. Maar natuurlijk kun je je situatie ook met je manager bespreken. Overigens is dat geen voorwaarde om hulp van het Sociaal Fonds te krijgen, dat kan ook buiten je manager om. Het belangrijkste is om uit die neerwaartse spiraal te komen. Blijf niet rondlopen en piekeren, maar zoek hulp. Er is altijd een oplossing.’