Samenwerking met Financieel Loket

Het Sociaal Fonds werkt samen met het Financieel Loket

‘In de regel komen medewerkers via het Bedrijfsmaatschappelijk werk met schulden bij het Financieel Loket van BZK (www.ubrijk.nl) terecht. Maar medewerkers kunnen zelf rechtstreeks een aanvraag doen bij het fonds. Dit gebeurt ook. De mensen van het Financieel Loket rekenen op basis van de inkomsten en uitgaven uit of iemand bij het fonds kan aankloppen voor een lening. Want die lening moet in principe wel binnen 36 maanden worden terugbetaald’,


Financieel Loket

In elke organisatie komen medewerkers met schulden voor. Om welke reden dan ook kunt u er daar 1 van zijn.

- Heeft u hulp nodig bij financiële problemen?

- Heeft u het gevoel dat schulden uw functioneren belemmeren?

- Merkt u dat uw medewerker schulden heeft en weet u niet hoe u hiermee moet omgaan?

Schulden kunnen het dagelijks functioneren negatief beïnvloeden. De ervaring leert dat medewerkers met problematische schulden sneller in arbeidsverzuim kunnen vervallen en minder goed functioneren door verminderde concentratie dan collega's zonder schulden.

     

Wat kan het Financieel Loket voor u betekenen?

Het Financieel Loket biedt volledige schuldhulpverlening. Dat wil zeggen:

- Voorlichting en bewustwording; hulp bij het inzicht verkrijgen in inkomsten en uitgaven

- Financiële hulpverlening; hulp bij de aanpak en oplossing van schulden

- Budgetbegeleiding; hulp bij het leren omgaan met geld en daarmee het voorkomen van nieuwe schulden.