Over ons

Een fonds voor alle medewerkers van Justitie en Veiligheid

Nieuwsbericht | 20 augustus 2014

Stichting Sociaal Fonds Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is opgericht in 1952 en voorziet nog steeds in een behoefte. 

Steven Rijpstra, directeur bij het fonds, legt uit in welke gevallen het fonds bijspringt.

Het fonds is opgericht om medewerkers van VenJ met financiële problemen te helpen. Het fonds is er niet alleen voor het bestuursdepartement maar ook voor collega’s in de andere diensten van VenJ. Ook gepensioneerden en naaste familieleden van overleden medewerkers kunnen er een beroep op doen.


Een dak boven je hoofd

‘Bij de eerste levensbehoeften moet je vooral denken aan een dreigende woninguitzetting of het afsluiten van gas en licht’, vertelt Steven Rijpstra. ‘Er is dan sprake van een huurachterstand of van achterstand bij het betalen van de hypotheek, van het gas en licht of van de premie voor de ziektekosten. Dus het behoud van een ‘een dak boven je hoofd’. ‘We verstrekken dus geen leningen voor een auto, een boot of een vakantie’, gaat hij verder. ‘Maar soms weer wel voor een auto als de medewerker in kwestie een gehandicapt kind heeft. Zo hebben wij eens een bedankbriefje met een foto ontvangen van een echtpaar dat geld leende voor een aangepaste auto en een hijstoestel voor hun gehandicapte kind van 12 jaar. En ook die vrouw met een reumatische aandoening kreeg een lening voor een elektrische fiets om haar kinderen naar school te kunnen brengen. Maar een medewerker die om een lening vroeg voor een tablet in de trein omdat hij zolang onderweg is, kreeg nul op rekest.’


Financieel Loket

Steven vertelt wel eens verbaasd te zijn over de creativiteit van mensen met grote schulden. ‘Dat zij dat zolang volhouden met soms wel een huurachterstand van anderhalf jaar, dat vind ik eigenlijk wel knap. Ik zou al na een maand zenuwachtig worden’, verklaart hij.


Maar juist dat lange volhouden leidt er toe dat de problemen de medewerker boven het hoofd groeien. Dat weet Steven natuurlijk ook wel. 

‘In de regel komen medewerkers via het bedrijfsmaatschappelijk werk met schulden bij het ‘Financieel Loket’ van BZK terecht. Maar medewerkers kunnen zelf rechtstreeks een aanvraag doen bij het fonds. Dit gebeurt ook. De mensen van het Financieel Loket rekenen op basis van de inkomsten en uitgaven uit of iemand bij het fonds kan aankloppen voor een lening. Want die lening moet in principe wel binnen 36 maanden worden terugbetaald’, legt hij uit. ‘We hanteren ook een plafond voor de leningen omdat onze middelen niet onuitputtelijk zijn. Over het algemeen gaat het om een lening van maximaal 6.000 tot 8.000 euro.’ Gemiddeld komen er per jaar 60 aanvragen voor een lening binnen.


Bestuur en middelen van het fonds

Alle verzoeken worden vertrouwelijk aan het bestuur van de stichting voorgelegd. In het bestuur zijn de diverse onderdelen van VenJ vertegenwoordigd. De betrokkenheid van het ministerie komt ook tot uitdrukking doordat een der bestuursleden door de minister van Veiligheid en Justitie is benoemd. De middelen van het fonds bestaan uit een vrijwillige bijdrage van medewerkers van VenJ.


P-Direktportaal

Medewerkers kunnen zich als donateur via het P-Direktportaal aanmelden. U kiest dan Financiën>Salaris>Inhoudingen en contributies. U kunt daar kiezen voor het Sociaal Fonds en een bedrag invullen. De bijdrage is € 0,45 maand, maar meer mag ook. Het bedrag wordt vervolgens van het salaris ingehouden.


Via het P-Direktportaal wordt ook de afbetaling van de lening geregeld. ‘Wat wel vervelend voor de lener kan zijn, is dat de leidinggevende een melding in de P-Direktportaal krijgt. Daarom adviseer ik altijd van tevoren de leidinggevende in te lichten’, vertelt Steven tot slot.