Sociaal Fonds: bijna 70 jaar solidariteit 

Stichting Sociaal Fonds Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is opgericht in 1952 en voorziet nog steeds in een behoefte.

Het fonds is opgericht om medewerkers van JenV met financiële problemen te helpen. Het fonds is er niet alleen voor het bestuursdepartement maar ook voor collega’s in de andere diensten van JenV. Ook gepensioneerden en naaste familieleden van overleden medewerkers kunnen er een beroep op doen.

Pech als gevolg van overlijden van een partner, ziekte van een kind of een echtscheiding  kunnen leiden tot financiële problemen. Het sociaal fonds komt deze medewerkers te hulp.

De hulp zal in de regel bestaan uit een renteloze lening. Voorwaarde is dat er sprake is van financiële nood. Leningen voor zaken die niet tot de eerste levensbehoeften horen, worden in principe niet verstrekt. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan een schenking worden toegekend. 

Het Bestuur van het Sociaal Fonds beslist of er sprake is van (financiële) nood die past binnen de doelstellingen van het fonds en of er een lening of een schenking wordt verstrekt.

Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen en uw situatie aan ons voor te leggen. U hoeft geen donateur te zijn om gebruik te kunnen maken van onze kennis en kunde. Het aanvragen van een lening geeft geen garantie op de verstrekking ervan. 

Op de contactpagina van deze website vindt u de benodigde contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Steven Rijpstra

Directeur Sociaal Fonds